واتس اپ،واتس آپ،واتساپ،پرسپولیس چت،سمندکپ،سمندگپ،انجمن گپ-اَپ،گپ اپ،اس فان،آس فان،انجمن گپ اپ،انجمن تفریحی،پیامرسان،بکس فان،محبوب فان،گپ فان،فان بکس،مطالب خنده دار،نرم افزار چت،رفع ایراد کپ کردن سمند،کوپ سمند،ریپ سمند،کپ سمند،گپ سمند،فروشگاه سمند واتس اپ،واتس آپ،واتساپ.پرسپولیس چت،آس فان،اس فان، انجمن گپ-اَپ،انجمن گپ اپ،جوک،انجمن تفریحی،استیکر رایگان،مطالب خنده دار،نرم افزار چت،نرم افزار ارتباطی،مطالب فوق العاده،عکس جدید,تلگرام،فروشگاه اینترنتی،فروشگاه آنلاین،شبکه اجتماعی،میکروبلاگ سمند،گپ سمند،گپ،شبکه اجتماعی،دوست یابی،ازدواج،باشگاه سمندگپ،سمندگپ،ارسال پست،حرف دل،ساخت گروه،سایت دوست یابی،عضویت رایگان،فیسبوکی شبکه,اجتماعی,سمند,میکرو,بلاگسمند-گپ,سمند-گپ,شبکه اجتماعی,میکروبلاگ,دوست یابی,ازدواج,باشگاه سمند گپ,سمند گپ,ارسال پست,حرف دل,ساخت گروه,سایت دوست یابی,عضویت رایگان,فیسبوکی.شبکه اجتماعی,شبکه اجتماعی فیسبتر , فیسبتر , فیس بتر , شبکه اجتماعی فیسبتر , جایی برای یافتن دوستان http://samandgap.ir 2019-11-20T23:23:28+01:00 text/html 2019-01-16T06:12:45+01:00 samandgap.ir . . دانلود واتس اپ،دانلود واتس آپ،دانلود پیام رسان واتس اپ whats app,what`s app,application,download,WhatsApp http://samandgap.ir/post/4 <div class="header"> <header class="page-header "> <div class="page-header__inner"> <a> </a><div class="page-header__language"><a> <div id="lng"> <svg id="icon-language" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="19px" height="19px" viewBox="0 0 19 19" style="enable-background:new 0 0 19 19;" xml:space="preserve"> <path class="icon_language_1" d="M9.5,2C5.4,2,2,5.4,2,9.5S5.4,17,9.5,17c4.1,0,7.5-3.4,7.5-7.5S13.6,2,9.5,2z M14.7,6.5h-2.2 c-0.2-1-0.6-1.8-1.1-2.7C12.8,4.3,14,5.2,14.7,6.5z M9.5,3.5c0.6,0.9,1.1,1.9,1.4,3H8.1C8.4,5.4,8.9,4.4,9.5,3.5z M3.7,11 c-0.2-0.5-0.2-1-0.2-1.5C3.5,9,3.5,8.4,3.7,8h2.6C6.2,8.5,6.2,9,6.2,9.5c0,0.5,0.1,1,0.1,1.5H3.7z M4.3,12.5h2.2 c0.2,1,0.6,1.8,1.1,2.7C6.2,14.7,5,13.8,4.3,12.5z M6.5,6.5H4.3c0.8-1.3,1.9-2.2,3.2-2.7C7.1,4.7,6.7,5.5,6.5,6.5z M9.5,15.5 c-0.6-0.9-1.1-1.9-1.4-3h2.9C10.6,13.6,10.1,14.6,9.5,15.5z M11.2,11H7.8c-0.1-0.5-0.2-1-0.2-1.5c0-0.5,0.1-1,0.2-1.5h3.5 c0.1,0.5,0.2,1,0.2,1.5C11.5,10,11.3,10.5,11.2,11z M11.5,15.2c0.5-0.8,0.8-1.7,1.1-2.7h2.2C14,13.8,12.8,14.7,11.5,15.2z M12.8,11 c0.1-0.5,0.1-1,0.1-1.5c0-0.5-0.1-1-0.1-1.5h2.6c0.2,0.5,0.2,1,0.2,1.5c0,0.5-0.1,1.1-0.2,1.5H12.8z"></path> </svg> </div> </a> </div> <nav class="page-header__nav"> <ul class="sitenav"><li class="sitenav-item"> <a href="https://web.whatsapp.com/"> نسخه وب واتساپ </a> </li><li class="sitenav-item"> <a href="https://www.whatsapp.com/features/"> ویژگی ها </a> </li><li class="sitenav-item"> <a href="https://www.whatsapp.com/download/"> دانلود </a> </li><li class="sitenav-item"> <a href="https://www.whatsapp.com/security/"> امنیت </a> </li><li class="sitenav-item"> <a href="https://faq.whatsapp.com/"> سوالات متداول </a> </li></ul> </nav> </div> <nav class="page-header__drawer drawer"> <div class="drawer__inner"> <div class="drawer__close"> <svg id="icon-close" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="37px" height="37px" viewBox="0 0 37 37" style="enable-background:new 0 0 37 37;" xml:space="preserve"> <polygon class="icon_white" points="26.7,11.6 25.4,10.3 18.5,17.2 11.6,10.3 10.3,11.6 17.2,18.5 10.3,25.4 11.6,26.7 18.5,19.8 25.4,26.7 26.7,25.4 19.8,18.5 "></polygon> </svg> </div> <div class="drawer__icon"> <svg id="whatsapp-logo-notext" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="39px" height="39px" viewBox="0 0 39 39" style="enable-background:new 0 0 39 39;" xml:space="preserve"> <path class="logo_green" d="M10.7,32.8l0.6,0.3c2.5,1.5,5.3,2.2,8.1,2.2l0,0c8.8,0,16-7.2,16-16c0-4.2-1.7-8.3-4.7-11.3 s-7-4.7-11.3-4.7c-8.8,0-16,7.2-15.9,16.1c0,3,0.9,5.9,2.4,8.4l0.4,0.6l-1.6,5.9L10.7,32.8z"></path> <path class="logo_white" d="M32.4,6.4C29,2.9,24.3,1,19.5,1C9.3,1,1.1,9.3,1.2,19.4c0,3.2,0.9,6.3,2.4,9.1L1,38l9.7-2.5 c2.7,1.5,5.7,2.2,8.7,2.2l0,0c10.1,0,18.3-8.3,18.3-18.4C37.7,14.4,35.8,9.8,32.4,6.4z M19.5,34.6L19.5,34.6c-2.7,0-5.4-0.7-7.7-2.1 l-0.6-0.3l-5.8,1.5L6.9,28l-0.4-0.6c-4.4-7.1-2.3-16.5,4.9-20.9s16.5-2.3,20.9,4.9s2.3,16.5-4.9,20.9C25.1,33.8,22.3,34.6,19.5,34.6 z M28.3,23.5L27.2,23c0,0-1.6-0.7-2.6-1.2c-0.1,0-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.3,0-0.5,0.1-0.7,0.2l0,0c0,0-0.1,0.1-1.5,1.7 c-0.1,0.2-0.3,0.3-0.5,0.3h-0.1c-0.1,0-0.3-0.1-0.4-0.2l-0.5-0.2l0,0c-1.1-0.5-2.1-1.1-2.9-1.9c-0.2-0.2-0.5-0.4-0.7-0.6 c-0.7-0.7-1.4-1.5-1.9-2.4L15,18.4c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2-0.4c0-0.2,0-0.4,0.1-0.5c0,0,0.4-0.5,0.7-0.8c0.2-0.2,0.3-0.5,0.5-0.7 c0.2-0.3,0.3-0.7,0.2-1c-0.1-0.5-1.3-3.2-1.6-3.8c-0.2-0.3-0.4-0.4-0.7-0.5h-0.3c-0.2,0-0.5,0-0.8,0c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0.1 l-0.1,0.1c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.6,0.4c-0.2,0.2-0.3,0.4-0.5,0.6c-0.7,0.9-1.1,2-1.1,3.1l0,0c0,0.8,0.2,1.6,0.5,2.3l0.1,0.3 c0.9,1.9,2.1,3.6,3.7,5.1l0.4,0.4c0.3,0.3,0.6,0.5,0.8,0.8c2.1,1.8,4.5,3.1,7.2,3.8c0.3,0.1,0.7,0.1,1,0.2l0,0c0.3,0,0.7,0,1,0 c0.5,0,1.1-0.2,1.5-0.4c0.3-0.2,0.5-0.2,0.7-0.4l0.2-0.2c0.2-0.2,0.4-0.3,0.6-0.5s0.4-0.4,0.5-0.6c0.2-0.4,0.3-0.9,0.4-1.4 c0-0.2,0-0.5,0-0.7C28.6,23.7,28.5,23.6,28.3,23.5z"></path> </svg> </div> <ul class="menu menu--drawer"><li class="menu__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/download/" class="menu__link"> دانلود </a> </li><li class="menu__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/features/" class="menu__link"> ویژگی ها </a> </li><li class="menu__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/security/" class="menu__link"> امنیت </a> </li><li class="menu__item"> <a href="https://faq.whatsapp.com/" class="menu__link"> سوالات متداول </a> </li><li class="menu__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/contact/" class="menu__link"> با ما در تماس باشید </a> </li><li class="menu__item menu__item--language"> <br></li></ul></div></nav></header></div><div class="header"><header class="page-header "><nav class="page-header__drawer drawer"><div class="drawer__inner"><ul class="menu menu--drawer"><li class="menu__item menu__item--language"> <br></li></ul> </div> </nav> </header> </div> <div class="section section--features section--download"> <div class="section__inner"> <div class="feature feature--dimmed feature--phones feature--download section__item"> <div class="feature__inner"> <h3 class="feature__intro"> دانلود <br></h3><h3 class="feature__intro">WhatsApp</h3><h3 class="feature__intro"> برای </h3> <h1 class="feature__title"> گوشی ها </h1> <div class="feature__text"> <div class="three"> <div class="platform platform--android three__item"> <div class="platform__action"> <a href="https://www.whatsapp.com/android/" class="platform__button"> Android </a> </div> </div> <div class="platform platform--iphone three__item"> <div class="platform__action"> <a href="https://www.whatsapp.com/appstore/" class="platform__button"> iPhone </a> </div> </div> <div class="platform platform--wp three__item"> <div class="platform__action"> <a href="https://www.whatsapp.com/wp/" class="platform__button"> Windows Phone </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="feature__inner"> <div class="feature__title feature__title--download"> برای نصب لطفا از گوشی خود بروید به <a href="https://whatsapp.com/dl">whatsapp.com/dl</a>. </div> </div> <div class="feature__inner feature__inner--other"> <h3 class="feature__intro"> سایر پلاتفورم ها </h3> <h1 class="feature__text"> <a href="https://www.whatsapp.com/s40/">Nokia S40</a> </h1> </div> </div> <div class="feature feature--default feature--native feature--download section__item"> <div class="feature__inner"> <h3 class="feature__intro"> دانلود WhatsApp برای </h3> <h1 class="feature__title"> Mac یا کامپیوتر ویندوز </h1> <div class="feature__text"> <div class="hint"> WhatsApp باید روی گوشی شما نصب شود.</div> <div class="hint">با کلیک کردن روی دکمه دانلود، شما با <a href="https://www.whatsapp.com/legal/" target="_blank">شرایط و قوانین حریم خصوصی</a> ما موافقت می کنید.</div> <br> <br> <div style="font-size: 17px; line-height: 29px;"> <div style="margin-bottom: 20px;">نسخه های پشتیبانی شده</div> <div><a href="https://web.whatsapp.com/desktop/mac/files/WhatsApp.dmg">Mac OS X 10.9 و بالاتر</a></div> <div><a href="https://web.whatsapp.com/desktop/windows/release/x64/WhatsAppSetup.exe">Windows 8 و بالاتر <span dir="auto">(نسخه ۶۴ بایتی)</span></a></div> <div><a href="https://web.whatsapp.com/desktop/windows/release/ia32/WhatsAppSetup.exe">Windows 8 و بالاتر <span dir="auto">(نسخه ۳۲ بایتی)</span></a></div> </div> </div> </div> <div class="feature__inner feature__inner--other"> </div> <div class="feature__inner"> <div class="feature__text"> آیا برای ارسال و دریافت پیام با مرورگر اینترنت <a href="https://web.whatsapp.com">WhatsApp Web</a> را امتحان کردید؟ </div> </div> </div> </div> </div> <footer class="page-footer-container" id="page-footer"> <div class="page-footer -primary"> <div class="page-footer__inner"> <div class="four -spaced"> <div class="block block--footer four__item"> <h4 class="block__title">واتساپ</h4> <div class="block__body"> <ul class="list list--footer"><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/features/" class="list__link"> ویژگی ها </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/security/" class="list__link"> امنیت </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/download/" class="list__link"> دانلود </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://web.whatsapp.com/" class="list__link"> نسخه وب واتساپ </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/business/" class="list__link"> بیزینس </a> </li></ul> </div> </div> <div class="block block--footer four__item"> <h4 class="block__title">شرکت</h4> <div class="block__body"> <ul class="list list--footer"><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/about/" class="list__link"> درباره </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/join/" class="list__link"> شغل ها </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsappbrand.com/" class="list__link"> مرکز تجاری </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/contact/" class="list__link"> با ما در تماس باشید </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://blog.whatsapp.com" class="list__link"> بلاگ </a> </li><li class="list__item"> <span class="list__empty"></span> <br></li><li class="list__item"> <span class="list__empty"></span> <br></li></ul> </div> </div> <div class="block block--footer four__item"> <h4 class="block__title">دانلود</h4> <div class="block__body"> <ul class="list list--footer"><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/download/" class="list__link"> Mac/PC </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/android/" class="list__link"> Android </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/appstore/" class="list__link"> iPhone </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/wp/" class="list__link"> Windows Phone </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.whatsapp.com/nokia/" class="list__link"> Nokia </a> </li></ul> </div> </div> <div class="block block--footer four__item"> <h4 class="block__title">پشتیبانی</h4> <div class="block__body"> <ul class="list list--footer"><li class="list__item"> <a href="https://faq.whatsapp.com/" class="list__link"> سوالات متداول </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://twitter.com/whatsapp" class="list__link"> توییتر </a> </li><li class="list__item"> <a href="https://www.facebook.com/WhatsApp" class="list__link"> فیس‌بوک </a> </li><li class="list__item"> <span class="list__empty"></span> <br></li><li class="list__item"> <span class="list__empty"></span> <br></li><li class="list__item"> <span class="list__empty"></span> <br></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="page-footer -secondary"> <div class="page-footer__inner"> <div class="four"> <div class="four__item" dir="auto"> 2018 © WhatsApp Inc. </div> <div class="four__item -span3"> <a href="https://www.whatsapp.com/legal/" class="page-footer__link">قوانین و شرایط</a> </div> </div> </div> </div> </footer> text/html 2019-01-01T22:42:36+01:00 samandgap.ir . . اس ام اس فان و خنده دار.اس ام اس طنز،اس ام اس باحال،اس ام اس خنده دار،اس ام اس سوژه،اس ام اس گلچین خنده دار،اس ام اس جدید.اس ام اس کرکره خنده جک فان http://samandgap.ir/post/3 <font size="7"><span class="st"><span dir="rtl"><em>اس</em> ام <em>اس فان</em> و خنده دار آبان تو زندگی مهمترین چیز اینه که شلوارتو خوب بکشی بالا چون به هر موفقیتی برسی میگن این همونی بود که نمیتونست شلوارش.</span></span><span class="st"><span dir="rtl">انواع <em>اس</em> ام <em>اس</em> های <em>فان</em> و خنده دار باحال ،<em>اس</em> ام <em>اس</em> طنز،<em>اس</em> ام <em>اس</em> باحال،<em>اس</em> ام <em>اس</em> خنده دار،<em>اس</em> ام <em>اس</em> سوژه،<em>اس</em> ام <em>اس</em> گلچین خنده دار،<em>اس</em> ام <em>اس</em> جدید.</span></span><span class="st"><span dir="rtl"><em>اس</em> ام <em>اس</em> کرکره خنده جک <em>فان</em> آذر 94,جدیدترین <em>اس</em> ام <em>اس</em> ها و پیامکها و جوکهای کرکره خنده <em>فان</em> آذر 94,بهترین جک کرکره خنده <em>فان</em> آذر.</span></span><span class="st"><span dir="rtl">جوک و <em>اس</em> ام <em>اس فان</em> وایبری خرداد 94,نوشته های <em>فان</em> و <em>اس</em> ام <em>اس</em> های خنده دار وایبری خرداد 94,جوک و طنزهای باحال وایبری خرداد.</span></span><span class="st"><span dir="rtl">یه سریا واقعا منحصر به فردن ، یه سری هم الکی متصل به برقن ! . . مدرسان شریف با لقمان قرارداد بسته ، دیگه نمیگه از بی ادبان فقط میگه مدرسان.</span></span><span class="st"><span dir="rtl">تبریک تولد خنده دار <em>اس</em> ام <em>اس</em> طنز تولد مطالب طنز و خنده دار , <em>اس</em> ام <em>اس</em> تبریک تولد خنده دار , <em>اس</em> ام <em>اس</em> خنده دار تبریک تولد , <em>اس</em> ام <em>اس</em> طنز , مطالب طنز و خنده دار , پیامک.</span></span><span class="st"><span dir="rtl">سرسی جدید <em>اس</em> ام <em>اس</em> عاشقانه خنده دار با مضامین جالب و طنز برای ارسال به مخاطب خاص و یا همسر را در این مطلب مشاهده خواهید کرد.</span></span></font> text/html 2019-01-01T22:29:00+01:00 samandgap.ir . . دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا http://samandgap.ir/post/2 <p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا....دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا...دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا...دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا....دانلودفیلترشکن رایگان،دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر،دانود فیلتر شکن رایگان،فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید،دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن،دانلود فیلتر شکن جاوا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلوده فیلترشکنه رایگان,دانلود مارکت خارجی بدون فیلتر,دانود فیلتر شکن رایگان,فیلتر شکن اپرا مینی نسخه سفید,جاوا دانلود فیلتر شکن گوشی,دانلود فیلتر شکن جاوا,دانلود فیلتر شکن من و تو اندروید,فیلتر شکن اپرا مینی سفید...</span><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">فیلتر شکن رادیو فردا,دانلود فیلتر سایفون برای گوشی اندروید,فیلتر شکن قوی برای اندروید,دانلود بدون دردسر فیلتر شکن...</span><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;">سرگرمی بیا تو یاس</span></p> text/html 2018-06-08T20:47:03+01:00 samandgap.ir . . دانلود برنامه پیام رسان سروش برای تمامی سیستم عامل ها.محبوب فان،گپ فان، دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش،سمندگپ،فان بکس،گپ اپ،زاهدان چت،زاهدان گپ،زابل چت،لاست چت،بلوچ چت،ماندیروچت،دانلود نسخه جدید مسنجر پیام رسان سروش،دانلود رایگان سروش برای کامپیوتر،دانلود سروش نسخه ویندوز،پیام رسان سروش،پیام رسان ایرانی سروش،دانلود سروش،دانلود پیام رسان سروش،نسخه اندروید سروش http://samandgap.ir/post/1 <h3 class="r"><font size="7"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwihz5yf0aTgAhVLKuwKHdA2BXEQFjADegQIBhAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3MN0W3aq7h8b_TfFLnFteD" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwihz5yf0aTgAhVLKuwKHdA2BXEQFjADegQIBhAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3MN0W3aq7h8b_TfFLnFteD"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">کلیک کن بیا</span></h3><div><h3 class="r"><font size="7"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwihz5yf0aTgAhVLKuwKHdA2BXEQFjADegQIBhAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3MN0W3aq7h8b_TfFLnFteD" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwihz5yf0aTgAhVLKuwKHdA2BXEQFjADegQIBhAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bavafa20.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3MN0W3aq7h8b_TfFLnFteD"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">کلیک کن بیا</span></h3></a></font></h3></div></a></font><br><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl"></span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl">سروش،پیام رسان سروش،پیام رسان ایرانی سروش</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="2"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW1u3Bx8PbAhUKLlAKHXhHCrY4ChAWCF0wCA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.newdownloadmusic.ir%2F&amp;usg=AOvVaw1EKshQGDWXxqARc9P159C-"><span dir="rtl">دانلود سروش،دانلود پیام رسان سروش،نسخه اندروید سروش</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=90&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiji-2Q4cTbAhWix6YKHbD9AP04UBAWCGcwCQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahedan-gap.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3kOB2bmoOOP0XdX2x7JVrA" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=90&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiji-2Q4cTbAhWix6YKHbD9AP04UBAWCGcwCQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahedan-gap.ir%2F&amp;usg=AOvVaw3kOB2bmoOOP0XdX2x7JVrA"><span dir="rtl">پیام رسان گپ</span></a></font></h3><h3 class="r"><font size="7"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=143&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi9icqW4sTbAhXFE5oKHUmpCgo4jAEQFgg0MAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahdanchat.ir%2F&amp;usg=AOvVaw0Dz4DpKpnsdyt-3GKtkwxC" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=143&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi9icqW4sTbAhXFE5oKHUmpCgo4jAEQFgg0MAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.zahdanchat.ir%2F&amp;usg=AOvVaw0Dz4DpKpnsdyt-3GKtkwxC"><span dir="rtl">مسنجر چت<br></span></a></font></h3><p>&nbsp;دانلود برنامه پیام رسان سروش برای تمامی سیستم عامل ها <span></span><br><span></span><font size="2">دانلود اپلیکیشن پیام رسان سروش،دانلود نسخه جدید مسنجر پیام رسان سروش،دانلود رایگان سروش برای کامپیوتر،دانلود سروش نسخه ویندوز،پیام رسان سروش،پیام رسان ایرانی سروش،دانلود سروش،دانلود پیام رسان سروش،نسخه اندروید سروش.</font><font size="2">،زاهدان چت،زاهدان گپ</font></p><p><a href="https://ios.sapp.ir/" title="جهت دانلود نسخه ios پیام رسان سروش روی تصویر کلیک کنید" target="_blank"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323792776/download.jpeg"></a> </p><h2><a href="https://android.sapp.ir/" title="جهت دانلود نسخه اندروید پیام رسان ایرانی سروش کلیک کنید " target="_blank">جهت دانلود نسخه اندروید پیام رسان ایرانی سروش روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://windows.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل ویندوز روی این متن کلیک کنید " target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل ویندوز روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://mac.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل مک روی این متن کلیک کنید" target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای سیستم عامل مک روی این متن کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="https://linux.sapp.ir/" title="جهت دانلود پیام رسان سروش برای لینوکس روی این متن کلیک کنید" target="_blank">جهت دانلود پیام رسان سروش برای لینوکس روی این متن کلیک کنی</a></h2><pre id="line1"><span></span></pre><p>&nbsp; اگر مشکلی داشتین یا سوالی داشتین راجب پیام رسان سروش به این رایانامه پیامک بدین&nbsp; </p> <p><span style="font-size: small;"><strong><a title="تماس با ما" href="http://mce_host/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%20support@sapp.ir">support@sapp.ir</a></strong></span></p> <p>جهت دانلود نسخه آندروید روی لینک زیر کلیک کنید&nbsp;</p> <p><a title="پیام رسان سروش برای آندروید" href="https://android.sapp.ir/">https://android.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه ios روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="نسخه ioss" href="https://ios.sapp.ir/">https://ios.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه ویندوز روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="نسخه ویندوز جهت دانلود کلیک کنید" href="https://windows.sapp.ir/">https://windows.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه مک روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="جهت دانلود نسخه مک کلیک کنید" href="https://mac.sapp.ir/">https://mac.sapp.ir</a></p> <p>جهت دانلود نسخه لینوکس روی لینک زیر کلیک کنید</p> <p><a title="جهت دانلود نسخه لینوکس کلیک کنید" href="https://linux.sapp.ir/">https://linux.sapp.ir</a></p> <p>دوستان توجه کنید انترنت شما در این پیام رسان رایگان هست ایرانسل و همراه اول رایگان هست&nbsp; و انترنت شما در&nbsp; بقیه ی شرکت ها به صورت نیم بها محاسبه میشود&nbsp; پیام رسان خوبیه با امکانات جالب و خوب,</p> <p>در ضمن داخل این پیام رسان سرویس های خوبی هست که میتونین استفاده کنید مثل خرید شارژ سرویس آب و هوا پرداخت درون کانالی پرداخت قبوض و یک امکان فوق العاده ای که این پیام رسان داره تماس رایگان هستش</p> <p>شما به صورت رایگان میتونید با دوستانتون تماس رایگان برقرار کنید پیشنهاد میکنم از این پیام رسان استفاده کنید سرعت هم فوق العاده خوبه .</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong><a title="پیام رسان سروش" href="http://nazanin-chat.ir/Posts/2/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4/">سروش</a> تمامی دسترسی های یک پیام رسان را دارد</strong></span></p> <p>1_دسترسی به پیامک</p> <p>2_دسترسی به دفترچه مخاطبین</p> <p>3_دسترسی به دوربین</p> <p>4_دسترسی به میکروفون</p> <p>5_دسترسی به مکان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="6">سمندکپ،سمندگپ،انجمن گپ-اَپ،گپ اپ،انجمن گپ اپ،جوک،انجمن تفریحی،پیامرسان،فان بکس،مطالب خنده دار،نرم افزار چت،رفع ایراد کپ کردن سمند،کوپ سمند،ریپ سمند،کپ سمند،گپ سمند،فروشگاه سمند،فروشگاه آنلاین،شبکه اجتماعی،میکروبلاگ سمند،گپ،دوستیابی،زاهدان چت،زابل چت</font><br></p>